Jaktinformation:  

Jaktledare 2022

Ordinarie:    Ingvar Jansson

Biträdande: Magnus Svahn

                   Mats Gunnarsson

                   Andreas Jonsson

Styrelse 2021

Ordförande  Nils Larsson

Vice Ordf.    Tomas Fingal

Sekreterare Leif Danielsson     

Kassör         Magnus Svahn

Ledamot      Mats Gunnarsson

Suppleant    Gunno Sjöberg

Suppleant    Olle Eriksson

DOKUMENT

  

Dokumenten finns som PDF-filer som går att ladda hem och skriva ut.

Resultat Länsälgskytte.