Viltvårdsområdet med de stora möjligheterna!

Gettjärns Viltvårdsområde ligger i Sunne kommun i det vackra Fryksdalen i centrala Värmland. Området ligger mellan sjöarna Rottnen och Lersjöarna.

Föreningen bildades 1953 och är en ideell sammanslutning av bygdens markägare.

Besöksräknare

             GOD JUL och GOTT NYTT ÅR      

                         tillönskas

                       alla älgjägare

                                  i

                        Gettjärns VVO

 

                         Jaktledarna
Efterjakt på Älg


Lördagen 9 november kl 0800 samling vid slaktboden.
Eventuellt även söndag 10 november samma tid och plats.Varginventering


Information om varginventering 2019 - 2020

Som du kanske redan vet kommer det att genomföras en dna inventering av varg även denna säsong, 1 oktober- 31 mars.

Jägareförbundet har spridit ut provrörskit till att antal affärer runt om i länet där du kan hämta de du behöver. Av bifogad karta framgår var utlämningsställena finns.

Även om du samlar och rapporterar vargspillning är det viktigt att du fortsätter att rapportera även spår och synobservationer via Skandobs.

Hoppas att du vill bidra och sprider informationen vidare till alla i jaktlaget!

Hälsningar

 

----------------------------------------------------------------

Gunnar Glöersen
Jaktvårdskonsulent

Utlämningställe provrörskit

Vargblad - dna


==============================================


Välkommen till ordinarie jaktstämma i Gettjärns VVO

söndag 11 augusti kl 1500 på GYDA

Dokument Gettjärns VVO

Verksamhetsberättelse 

Dagordning för stämman

Älgobs

Resultat o balans samt revisionsberättelse

Dokumemt slaktbodförening

Dagordning

Resultat och balans

Revisionsberättelse

==============================================GOD JUL och GOTT NYTT ÅR   !

        alla älgjägare i Gettjärn VVO

​                        Ingvar

 

 

Efterjakt på älg lörd. 24 nov. Saml. kl 08.00 vid Slaktboden.Ev jakt även sönd. 25 nov.

Jaktledningen

 

 

Efterjakt på älg lördag 17 november.

Samling vid slaktboden kl. 08.00

Jaktledningen

 

Årsmöte Rottnens KHSO på GYDA torsdag 4/10 19:00

 

Rottnens kronhjortsskötselområde har godkänts av Länsstyrelsen. Torsdagen den 4 oktober kl. 19.00 på Gyda i Gettjärn hålls föreningens första årsmöte. Det är viktigt att så många som möjligt kommer, en styrelse skall utses och riktlinjer inför kommande jakter skall fastslås.

Rottnens kronhjortsskötselområde har godkänts av Länsstyrelsen. Torsdagen den 4 oktober kl. 19.00 på Gyda i Gettjärn hålls föreningens första årsmöte. Det är viktigt att så många som möjligt kommer, en styrelse skall utses och riktlinjer inför kommande jakter skall fastslås.

 

Roland Olsson

Interimstyrelsens ordförande

 

Underlag finns under Fliken Jaktinfo

.

 

Inför älgjakten - arbetsdagar, skjutprov, anmälan till älgjakten mm.

 

Välkomna sönd. 26 aug till 2018-års arbetsdag inför älgjakten

 

Årets jaktstämma hålls på GYDA, Gettjärn, söndag 5 augusti klockan 15:00

 

Dagordning

 

Övriga dokument finns under fliken Jaktinfo:

Verksamhetsberättelse för 2017-2018, Spillningsinventering 2018 samt Älgobs 2017

 

Välkomna

Styrelsen

 

 

 

 

VARGVARNING!

Antalet vargar ökar ju stadigt och av och till syns varg samt spår efter varg inom vårt område. Det är på sin plats att varna alla hundägare.

Var uppmärksamma när Ni är ute i markerna.


Varg filmad i Norra viken