Vy från Gettjärnsklätten.

Gettjärns Viltvårdsområde verkar i en bygd som karaktäriseras av Gettjärnsklätten.

Dess näringsrika berggrund har gett förutsättningar för en rik flora och ett rikt djurliv.  Där finns även goda förutsättningar att bedriva ett aktivt skogsbruk med mycket hög produktion. Den norra delen av området karaktäriseras mer av stora myrmarker, vildmarksbetonat, däremellan skogsmark med svagare marker med i huvudsak tallskog. Detta ger i sin tur de jakt- och viltvårdsintresserade unika möjligheter att bedriva ett aktivt viltvårdsarbete. Älgjaktslaget, bedriver inte bara älgjakt utan utför även ett omfattande viltvårdsarbete varje år. 

Gettjärns jaktvårdsområde bildades år 1953 den 17 augusti.  Redan året innan hade man dock jagat älg gemensamt inom samma område, och enligt de gamle blev bytet en älgtjur som fälldes någonstans öster om Granmossen.

Till föreningens första ordförande valdes Einar Sjöberg (Gettjärn), Siwert Widén (Sunne) till vice ordförande, Karl G. Wallinder (Uddheden) till sekreterare, Karl Nilsson (Bräcka) till kassör och Albin Johansson (Höjda) till ledamot.

Idag ser området lite annorlunda ut än det gjorde i begynnelsen och det är omdöpt till viltvårdsområde. Vill Du läsa mer om historiken hänvisas Du till sidan dokument. Där finns en mer ingående berättelse om Gettjärns VVO.