Översiktskarta över Gettjärns VVO.


Som synes av karbilden är området väldigt långsträckt mellan sjöarna Rottnen och Lersjöarna och norrut.

Från södra änden till den norra är det cirka 2 mil vilket innebär vissa organisatoriska svårigheter genom att det blir långa förflyttningar när man jagar på den norra delen.

Den delen är betydligt mer vildmarksbetonad än den södra, men icke desto mindre intressant ur flera synvinklar. Den  ger en liten känsla av norrland.