Viltvårdsområdet med de stora möjligheterna!

Gettjärns Viltvårdsområde ligger i Sunne kommun i det vackra Fryksdalen i centrala Värmland. Området ligger mellan sjöarna Rottnen och Lersjöarna.

Föreningen bildades 1953 och är en ideell sammanslutning av bygdens markägare.

Besöksräknare

God Jul

och

Gott Nytt År

tillönskas alla älgjägare i Gettjärns VVO !

Ingvar

================================

Tredje rapporten från vargspillningsinventeringen.

Bild1

Bild2

==========================================

 

Hämtning av älgkött kl 1300 söndag 12/11

 

==========================================

EFTERJAKT PÅ ÄLG 2017

Vi kör efterjakt på älg lördagen 28 oktober. Samling vid Slaktboden kl 08.00.

Mvh

Ingvar

 

===========================================

Tidigarelagd slakt pga det varma vädret.

Vi slaktar imorron onsdag och ni kan hämta kött ca 1600.

Sprid till era kamrater.

 

===========================================

Skytte inför älgjakten, älgjaktsmöte inför älgjakten och anmälan till älgjakten

 

Kartor finns under fliken Jaktinfo

 

=============================================

Underlag inför jaktstämma 2017 Gyda 6/8 kl 1500

 

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Älgobs

Resultat och balansrapport

Revisionsberättelse

 

=============================================

 

Inbjudan till rävjakt på Västansjös marker, lörd 21/1.

=======================================

Jaktledningen

============================================00

 

Älgjakt 2017 - Förslag

=============================

Fliken Jaktinfo uppdaterad med Älgobs 2016

=============================

Gettjärns VVO

 

Enligt stämmobeslut delas inget markägarkött ut vid årets älgjakt

 

Jaktlagen skänker istället motsvarande värde i form av gåva till cancerfonden

 

Gäller hela VVO:t

 

Styrelsen

 

 

=============================

 

LÖRDAG 8 OKT.

 

Skytte inför älgjakten.

 

Tid: kl 13.00-15.00

Plats: Gräsmarks jaktskyttebana

 

Därefter kl 16.00

 

Extra Jaktstämma

Ärende: jaktupplåtelse

 

Älgjaktsmöte med förtäring.

 

Plats: Gyda, Gettjärn

 

 

Lörd. 2 okt. sista anmälningsdag till årets älgjakt

och anmälan till förtäring i samband med älgjakts-

mötet lörd. 8 okt. Anmälan till jaktledare.

 

Jaktledningen

 

 

 

VARGVARNING!

Antalet vargar ökar ju stadigt och av och till syns varg samt spår efter varg inom vårt område. Det är på sin plats att varna alla hundägare.

Var uppmärksamma när Ni är ute i markerna.

 

Varg filmad i Norra viken